• Home
  • /
  • Политика на защита на личните данни

Политика на защита на личните данни

Скъпи Гости,

Фирма Темпо 9 ООД , ЕИК203100132 , респектира и прилага Регламента за Защита на Личните Данни 679 на Европейската Комисия, в сила от 25.05.2018.

Вашите лични данни се събират с легитимна цел за регистрирация в хотела и се пазят за срок от        5 години , като са напълно защитени срещу достъп от трети страни.

Вие имате следните права по отношение на Вашите лични данни :

  • Достъп до тях
  • Коригиране на данните
  • Изтриване на данните или правото „да бъдеш забравен“ след законовия срок за съхранение
  • Възражение срещу обработването освен ако това не е свързано с договорните ни отношения
  • Възможност за преносимост в машинен формат

Данните на вашите деца се събират само с вашето изрично съгласие и предоставени от Вас.

Не събираме и не пазим специални данни извън легитимните, освен ако те не са свързани с жизненоважни мерки и са даден лично от вас.

Ние използваме Видеонаблюдение в хотела и неговата околност, за да защитим Вас и нашия персонал от нежелани действия. Записите се пазят в продължение на най-много  30 дни. Ние не записваме биометрични данни.

Във връзка с всички въпроси и забележки, може да се обръщате към Отговорника за Защита на Личните Данни,  Мария Тодорова, 0888494655.

Оплаквания можете да насочите към надзорния орган, Комисията за Защита на Личните данни, https://www.cpdp.bg/, kzld@cpdp.bg.

С уважение :

Мария Тодорова – Управител

Back to Top