• Home
  • /
  • Общи условия

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА НА Апартаменти за гости Нешков

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ,  уреждат взаимоотношенията между Темпо 9 ООД и потребителите на интернет страницата на Апартаменти за гости Нешков www.seapark-homes.com

Темпо 9 ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 203100132, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Феликс Каниц 52, e-mail адрес: hotel@seapark-homes.com,  телефон: 052385360.

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате предлагани от сайта www.seapark-homes.com  услуги.

Чл.1. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на резервацията на стая в хотела.

Чл. 2. Потвърждаването на Общите условия е необходимо условие за резервирането на апартамент в Апартаменти за гости Нешков. С отбелязването на „Съгласен съм с общите условия за ползване на сайта“ се счита, че сте запознати с Общите условия и се задължавате да ги спазвате.

Чл. 3. (1 Темпо 9 ООД събира и използва информация, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, която включва име, фамилия, дата на раждане, пол, адрес, телефон, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при попълването на резервационната форма.

Чл. 4 Темпо 9 ООД полага необходимата грижа и отговаря за регламента за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията – предмет на настоящите Общи условия.

Чл.5. При попълване на заявлението за резервация, Потребителят е длъжeн да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма на Темпо 9 ООД данни.

Чл. 6. Цените на апартаментите, са тези, посочени на уебсайта на Темпо 9 ООД към момента на извършване на резервацията, освен в случаи на очевидна грешка.

Чл. 7. Темпо 9 ООД си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите хотелски апартаменти, като такива промени няма да засягат вече извършени резервации. Цените могат да са различни в празнични дни като Нова Година и други.

Чл. 8. Потребителят може да заплати цената на резервирания апартамент като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности – в брой, с карта или по банка.

Чл. 9. Потребителят има право да се откаже от резервацията си, без да посочва причина, без да дължи обезщетение в срок , който е посочен в резервацията. За различните видове резервации(с невъзвръщаема стойност и плащане при пристигане) сроковете са различни. В този срок, преди датата на настаняване, потребителят трябва да уведоми писмено Темпо 9 ООД за решението си да се откаже.

Темпо 9 ООД се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия.

Back to Top